Daniel Sabol

Firmu Paga Car som prvý krát oslovil s požiadavkou dovozu auta z Nemecka (Audi A5 2018). Pán Gál od prvej chvíle so mnou promtne komunikoval a zabezpečil veľmi rýchlo všetky podklady potrebné k rezervácii a následnej kúpe auta od Audi dílera. Auto bolo prevezené bezpečne na prepravniku a odovzdane so všetkými dokladmi potrebnými na prihlásenie. Po kladných skúsenostiach som sa rozhodol opäť kontaktovať p. Gála s požiadavkou o dovoz dalšieho vozidla – Mercedes Benz GLE 2019. Vozidlo bolo pred kúpou osobne skontrolované p. Gálom a boli opäť zariadené všetky náležitosti súvisiace s dovozom. Firmu odporúčam kvôli profesionálnemu vystupovaniu a serióznemu prístupu a taktiež férovým poplatkom za dovoz vozidla. (Translated by Google) I first contacted Paga Car with a request to import a car from Germany (Audi A5 2018). From the very first moment, Mr. Gál communicated with me prominently and provided very quickly all necessary documents for reservation and subsequent purchase of a car from an Audi dealer. The car was transported safely to the transporter and handed over with all the documents required for registration. After positive experience, I decided to contact Mr. Gála with request to import another vehicle – Mercedes Benz GLE 2019. The vehicle was personally inspected p. All the formalities related to the import were restored. I recommend the company because of its professional conduct and serious approach, as well as fair fees for importing the vehicle.